slide 3

Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu

Inwestujemy w zawodowców

marcin.tomsia włącz . Opublikowano w Inwestujemy w zawodowców

Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
Os priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego

 
Okres realizacji: 3.04.2017 r. – 30.09.2020 r.

Wartość projektu:  4 642 578.89 zł (z czego 4 178 321.00 zł stanowi dofinansowanie)

Projekt skierowany jest  do uczniów kształcących się na terenie Województwa Małopolskiego oraz nauczycieli uczących w szkołach z terenu Województwa  ze szczególnym uwzględnieniem uczniów/uczennic i nauczycieli/-ek ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat Olkuski. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych zwiększające ich szans na zatrudnienie po zakończeniu edukacji, poprzez utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych oraz rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Olkuskiego. Istotnym elementem projektu będzie doposażenie szkół wchodzących w skład Centrum Kompetencji Zawodowych. CKZ będzie oferować wsparcie w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego (wiodące) oraz elektryczno-elektronicznego (uzupełniające).

Centrum Kompetencji Zawodowych zostanie utworzone na bazie istniejącego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu. CKZ otrzyma wsparcie w postaci nowoczesnego sprzętu dydaktycznego i materiałów.

Wsparcie kierowane do uczniów będzie obejmować:
1. realizację kurów i szkoleń zawodowych w formach pozaszkolnych
2. organizację staży oraz staży-wizyt zawodoznawczych
3. realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających
4. realizację ścieżek edukacyjno-zawodowych, które łączą elementy doradztwa zawodowego oraz w/w form
5. wypłatę stypendiów dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
6. zajęcia dodatkowe uwzględniające współpracę z uczelniami oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym

Wsparcie zostanie skierowane również do nauczycieli:
1. kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
2. studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu zawodowych lub przygotowujące do zastania nauczycielem przedmiotów zawodowych
3. praktyki i staże w przedsiębiorstwach

 

 

Biuro Projektu „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim”

ul. Fr. Nullo 32

32-300 Olkusz

Tel. 32 6430692

 

Starostwo Powiatowe w Olkuszu

ul. Mickiewicza 2

32-300 Olkusz

Dokumenty

kamila.fulbiszewska włącz . Opublikowano w Inwestujemy w zawodowców

Projekt skierowany jest  do uczniów kształcących się na terenie Województwa Małopolskiego oraz nauczycieli uczących w szkołach z terenu Województwa  ze szczególnym uwzględnieniem uczniów/uczennic ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat Olkuski. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych zwiększające ich szans na zatrudnienie po zakończeniu edukacji, poprzez utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych oraz rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Olkuskiego. Istotnym elementem projektu będzie doposażenie szkół wchodzących w skład Centrum Kompetencji Zawodowych. CKZ będzie oferować wsparcie w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego (wiodące) oraz elektryczno-elektronicznego (uzupełniające).

Centrum Kompetencji Zawodowych zostanie utworzone na bazie istniejącego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu.

CKZ otrzyma wsparcie w postaci nowoczesnego sprzętu dydaktycznego i materiałów.

Wsparcie kierowane do uczniów będzie obejmować:

1. Realizację kurów i szkoleń zawodowych w formach pozaszkolnych

2. Organizację staży oraz staży-wizyt zawodoznawczych

3. Realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających

4. Realizację ścieżek edukacyjno-zawodowych, które łączą elementy doradztwa zawodowego oraz w/w form

5. Wypłatę stypendiów dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych

6. Zajęcia dodatkowe uwzględniające współpracę z uczelniami oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym

 

Dokumenty

REGULAMIN OTWÓRZ
 KURSY  OTWÓRZ
ZAŁĄCZNIK OTWÓRZ
 ZGŁOSZENIE OTWÓRZ

Ważne Linki

Kontakt

Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Legionów Polskich 1
32-300 Olkusz
tel. (032) 643 04 60
tel/fax (032) 643 09 33

 

Sekretariat szkoły

  • Poniedziałek-Piątek: 10:00 - 15:00