slide 3

Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu

Dokumenty

kamila.fulbiszewska włącz . Opublikowano w Inwestujemy w zawodowców

Projekt skierowany jest  do uczniów kształcących się na terenie Województwa Małopolskiego oraz nauczycieli uczących w szkołach z terenu Województwa  ze szczególnym uwzględnieniem uczniów/uczennic ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat Olkuski. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych zwiększające ich szans na zatrudnienie po zakończeniu edukacji, poprzez utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych oraz rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Olkuskiego. Istotnym elementem projektu będzie doposażenie szkół wchodzących w skład Centrum Kompetencji Zawodowych. CKZ będzie oferować wsparcie w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego (wiodące) oraz elektryczno-elektronicznego (uzupełniające).

Centrum Kompetencji Zawodowych zostanie utworzone na bazie istniejącego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu.

CKZ otrzyma wsparcie w postaci nowoczesnego sprzętu dydaktycznego i materiałów.

Wsparcie kierowane do uczniów będzie obejmować:

1. Realizację kurów i szkoleń zawodowych w formach pozaszkolnych

2. Organizację staży oraz staży-wizyt zawodoznawczych

3. Realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających

4. Realizację ścieżek edukacyjno-zawodowych, które łączą elementy doradztwa zawodowego oraz w/w form

5. Wypłatę stypendiów dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych

6. Zajęcia dodatkowe uwzględniające współpracę z uczelniami oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym

 

Dokumenty

REGULAMIN OTWÓRZ
 KURSY  OTWÓRZ
ZAŁĄCZNIK OTWÓRZ
 ZGŁOSZENIE OTWÓRZ

Ważne Linki

Kontakt

Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Legionów Polskich 1
32-300 Olkusz
tel. (032) 643 04 60
tel/fax (032) 643 09 33

 

Sekretariat szkoły

  • Poniedziałek-Piątek: 10:00 - 15:00