slide 3

Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu

Budowlańcy z wizytą szkoleniową w firmie ALPOL

Opublikowano w Technikum Budowlane

W dniu 21.04.2015r. uczniowie klas Ia i 1mtw wraz z nauczycielami uczestniczyli w wizycie zawodoznawczej  w zakładzie produkcyjnym  firmy ALPOL – producenta zapraw, budowlanych , tynków, farb, klejów do ceramiki, tzw. produktów ogólnie znanych jako chemia budowlana. Wycieczka odbyła się w ramach unijnego projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Zakład znajduje się się w miejscowości FIDOR koło Końskich.

Dyrektor Marcin Szeliga przywitał uczestników, przedstawił harmonogramu szkolenia. Następnie uczniowie zapoznani zostali z zasadami bezpieczeństwa i higiena pracy i poruszania się po terenie zakładu. Kierownik Działu doradztwa technicznego Sławomir Zalewski przedstawił  informacje o firmie ALPOL oraz o różnorodnej ofercie produktowej. W celu poznania procesu produkcyjnego suchych i mokrych mieszanek zapraw uczniowie podzieleni zostali na 2 grupy. Kierownik Wydz. Produkcji. i Magazynów Jakub Kuliński oprowadzając  po zakładzie omawiał   suszarnie piasku, prażalnie gipsu, wydział produkcji suchej, wydział produkcji mokrej, magazyny wyrobów gotowych. Warto wiedzieć , że wszystkie linie produkcyjne sterowane są komputerowo , dzięki temu dokładnie ważone i dobrane są proporcje spoiwa, piasku i dodatków w wyrobach. Wszystkie produkty poddawane są w zakładowym laboratorium dokładnym badaniom technicznym , tak aby miały wysokie parametry użytkowe przez wiele lat, były odporne na uderzenia, niekorzystne czynniki atmosferyczne zarówno przy wysokich letnich temperaturach jak i niskich podczas ostrych zim. Próbki poddawane są procesom zamrażania i odmrażania, nasycania wodą , badaniom wytrzymałościowym na rozciąganie, ściskanie ,ścieranie, sprawdzany jest początek i koniec wiązania. Cała ekipa chemików pracuje w świetnie wyposażonym laboratorium co daje gwarancje dobrych wyrobów zarówno dla wykonawców jak i inwestorów.  Szkolenie praktyczne odbyło się we wzorcowni. Uczniowie poznali sposób mechanicznego narzucania tynku oraz nowego produktu tynku modelowego w którym odbijany był wzór deski. Dzięki zastosowaniu formy silikonowej , farb i zręczności tynkarza uzyskujemy nową ciekawą dekorację elewacji imitującą deskę przełamującą w ten sposób jednostajność tynków  akrylowych typu kornik. Nowością firmy ALPOL są nanoprodukty.
Dzięki wizycie zawodoznawczej uczniowie poszerzyli swoją wiedzę budowlaną i mogli poznać inżynierów ,którzy pracują nad nowymi technologiami i wprowadzają je do sprzedaży.
Warto wiedzieć:
Co sprawia, że elewacje i mury klinkierowe wyglądają nieestetycznie?
Bardzo często ściany, mury oraz słupki ogrodzeniowe wykonane z cegieł lub kształtek klinkierowych pokryte są nieestetycznymi, białymi nalotami.  Początkowo niewielkie, wraz z upływem czasu przekształcają się w zacieki, które pokrywają coraz większą powierzchnię spoin i cegieł. Wykwity te nie tylko szpecą ściany, mury czy słupki wykonane z cegieł klinkierowych, ale również doprowadzają do uszkodzeń mechanicznych spoin, a czasem także cegieł. Wynika to ze wzrostu objętości krystalizujących soli, tworzących naloty i wykwity.Istnieje wiele przyczyn powstawania zacieków i wykwitów. Największą rolę w ich tworzeniu odgrywa jednak proces migracji roztworów soli na powierzchnię spoin. Po odparowaniu wody tworzą się wykwity z krystalizujących soli. Związki te mogą pochodzić ze składników zapraw, cegieł i kształtek klinkierowych wykonanych z niewłaściwych surowców, ale zawarte są również w opadach atmosferycznych (deszcz, zalegający śnieg). Oczywiście, można w pewnym stopniu ograniczyć oddziaływanie soli pochodzących z otoczenia, które przyczyniają się do powstawania wykwitów, poprzez izolację oraz impregnację powierzchni spoin środkami hydrofobowymi. Zabiegi te są jednak kosztowne, a ich efekt krótkotrwały i w dodatku należy powtarzać je regularnie, gdyż zabezpieczona warstwa po pewnym czasie ulega zniszczeniu.

Chcąc zapewnić doskonałą trwałość i estetyczny wygląd słupków i elewacji wykonanych z cegieł  klinkierowych firma Alpol Gips wprowadziła na rynek innowacyjny produkt – Nonozaprawę murarską do klinkieru. Zaprawa stanowi doskonały materiał do łączenia cegieł i kształtek klinkierowych. Opracowana w technologii opartej na nanododatkach, zaprawa do klinkieru jest wysoce odporna na powstawanie wykwitów.
Koniec z brudnymi ścianami i murami!
W każdej zaprawie, na skutek niewykorzystania całej wody w procesie hydratacji spoiwa, powstają rurkowate szczeliny o średnicy od kilku nanometrów do kilkudziesięciu mikrometrów, zwane porami kapilarnymi. Ich specyficzna budowa sprawia, że mogą zasysać ciecz. Następnie wędruje ona systemem połączonych kanałów, utworzonych przez kapilary, umożliwiając migrację rozpuszczonym solom – przyczynie wykwitów. W celu ograniczenia tego procesu należy przerwać ciągłość struktury kapilarnej. Stało się to możliwe dzięki wykorzystaniu dodatków o rozmiarach nanometrycznych. Zastosowanie tej technologii pozwoliło firmie Alpol Gips uzyskać bardziej zwartą i szczelną mikrostrukturę zapraw o zmniejszonym podciąganiu kapilarnym, a w rezultacie – absorpcji. Zahamowanie migracji roztworów soli przez zaprawę ogranicza proces powstawania wykwitów
Nanozaprawa ALPOL przeznaczona jest do estetycznego wykonania murów, ścian konstrukcyjnych z jednoczesnym spoinowaniem, a także do murowania ogrodzeń, fundamentów, studzienek, kominów z cegieł klinkierowych wewnątrz i na zewnętrz budynków. Zaprawą można także wypełniać fugi o szerokości do 30 mm między cegłami i płytkami elewacyjnymi. Dostępna jest w siedmiu kolorach: jasnoszarym, szarym, piaskowym, czerwonym, brązowym, grafitowym oraz czarnym.
Opracowała Małgorzata Dudzińska, wykorzystano materiały na podstawie :www.alpol.pl

Szkoła w programie:

HPV_1039-x401px.jpg

Artyści ziemi olkuskiej

Ważne Linki

Kontakt

Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Legionów Polskich 1
32-300 Olkusz
tel. (032) 643 04 60
tel/fax (032) 643 09 33

 

Sekretariat szkoły

  • Poniedziałek-Piątek: 10:00 - 15:00