slide 3

Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu

Dzień Architektury

kamila.fulbiszewska włącz . Opublikowano w Z życia Szkoły

Architektura (gr. Architekton) to dyscyplina organizująca i kształtująca  przestrzeń niezbędną do zaspokojenia materialnych i duchowych potrzeb człowieka. Jako nauka (sztuka) zajmująca się tworzeniem i modelowaniem określonych obiektów i przestrzeni, nierozerwalnie związana jest z dziedzinami budownictwa, takimi jak: Technik budownictwa, Technik renowacji elementów architektury, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz – tynkarz  – czyli wiodące kierunki budowlane Naszej szkoły.

W dziele architektury występuje kilka czynników, z których najważniejszymi są: funkcja i konstrukcja.

Funkcja jest dostosowaniem celu jakiemu budowla ma służyć. Celem jest z reguły wnętrze obiektu, lub zespół wnętrz powiązanych w niezbędną, użytkową całość. Ważne jest sąsiedztwo pomieszczeń o szczególnym przeznaczeniu, jak również naturalne oświetlenie wnętrz  oraz otoczenie. 

Konstrukcję stanowią zaś wszystkie materialne części, ściśle powiązane z funkcją i kształtem budowli.

W nawiązaniu do zawodów wygląda to następująco:

  • Technik budownictwa wykonuje różnorodne czynności związane z pracami budowlanymi. Jest ekspertem, praktykiem w zakresie mniej skomplikowanych projektów konstrukcyjno - budowlanych, kosztorysowania, organizowania i prowadzenia prac budowlanych. 
  • Technik renowacji elementów architektury - jego zadania zawodowe obejmują takie zagadnienia, jak: prace remontowo-budowlane i naprawczo-renowacyjne zabytkowych budowli, budynków, konstrukcji, ustrojów murów, tynków, polichromii, okładzin kamiennych i ceramicznych oraz detali architektonicznych. 
  • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - aranżuje układ pomieszczeń. Uczestniczy w procesie tworzenia budowli. Zmienia strukturę przestrzeni wewnątrz budynku. Nadaje pomieszczeniom charakter i piękno.
  • Murarz – tynkarz - wznosi budowle z elementów kamiennych, ceglanych. Wykonuje schody, stropy. Układa na ścianach elewacje. Wykonuje zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe. Wykonuje murowane konstrukcje budowlane.

Nasi uczniowie zaprezentowali umiejętności związane  z szeroko rozumianym pojęciem architektury, m.in: w ramach zajęć pokazowych - różne rodzaje projektowania -  techniką ołówkową oraz w programie AutoCad.  Zaprezentowano przykładowe makiety budowli: Łuk Triumfalny, Biały Dom oraz konstrukcje domków jednorodzinnych. Warsztaty szkolne stały zaś się miejscem wykonywania prac związanych z poszczególnymi zawodami: 

  • Pracownia  nr 1 czynności wykończeniowe związane z poziomami szpachlowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych. 
  • Pracownia nr 2 prace okładzinowe z płytek ceramicznych oraz podłoga pływająca.
  • Pracownia nr 3 wykonanie nadproża  łukowego oraz  przęsła ogrodzeniowego
  • Pracownia nr 4 tapetowanie, malowanie ścian oraz wykonanie odlewów gipsowych

Wszystkim uczniom gratulujemy i dziękujemy za aktywną pracę w tym wyjątkowym dniu. Zapraszamy do Galerii

Opracowała: Joanna Gorajczyk

25_04_17 Dzień Pracodawcy 25_04_17 Dzień Pracodawcy 25_04_17 Dzień Pracodawcy 25_04_17 Dzień Pracodawcy 25_04_17 Dzień Pracodawcy

Ważne Linki

Kontakt

Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Legionów Polskich 1
32-300 Olkusz
tel. (032) 643 04 60
tel/fax (032) 643 09 33

 

Sekretariat szkoły

  • Poniedziałek-Piątek: 10:00 - 15:00