slide 3

Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu

Erasmus i inne sukcesy Budowlanki

kamila.fulbiszewska włącz . Opublikowano w Z życia Szkoły

Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu był pierwszą placówką w powiecie biorącą udział w programie unijnym Erasmus+ Akcja 2: Mobilność edukacyjna. Obejmował on lata 2014/15, 2015/16. Uzyskane dofinansowanie, największe w woj. małopolskim, w kwocie 148 000 euro zostało przeznaczone na miesięczne wyjazdy zagraniczne dla uczniów w ramach praktyk zawodowych. Korzyści wynikające z projektu to przygotowanie wykwalifikowanych pracowników w najważniejszych dla gospodarki lokalnej i krajowej branżach za jakie uznano  turystykę (w tym hotelarstwo i gastronomia) oraz branżę budowlaną ("Małopolska 2020. Nieograniczone możliwości"). 

Praktyki zagraniczne umożliwiły uczniom: pogłębienie wiedzy zawodowej, zdobycie praktycznych umiejętności istotnych dla rozwoju zawodowego, poznanie rynku pracy oraz nawiązanie kontaktów z zagranicznymi pracodawcami, otrzymanie listów referencyjnych i certyfikatów świadczących o jakości wykonywanej pracy. Zaplanowane wycieczki fakultatywne pozytywnie wpłynęły na integrację grupy oraz umożliwiły poznanie miejscowych atrakcji.

Udział w projekcie owocuje pozytywnymi zmianami w samej szkole. Dzięki zwiększeniu samodzielności uczniów Budowlanka nawiązała współpracę z hotelami w Norwegii, Grecji i we Włoszech, gdzie uczniowie i absolwenci na zasadzie porozumienia wyjeżdżają na praktyki i staże.  Do ramowych planów nauczania wprowadzono język niemiecki zawodowy oraz zwiększono liczbę godzin zajęć praktycznych prowadzonych w okolicznych zakładach budowlanych. W ramach tych zajęć uczniowie remontują pobliskie szkoły i budynki użyteczności publicznej, co stanowi również „materialny” rezultat ich działań. Kładąc coraz większy nacisk na kształcenie praktyczne w naturalnych warunkach zawodowych młodzież z branży usługowej chętnie bierze udział w imprezach i uroczystościach lokalnych jako wolontariusze i obsługa gastronomiczna. Dzięki temu szkoła nawiązała wiele kontaktów z olkuskimi przedsiębiorstwami, zakładami pracy i jest najprężniej działającą w tym względzie  olkuską placówką. Kadra kierownicza oraz nauczyciele, dzięki udziałowi w konferencjach i webinariach organizowanych przez FRSE oraz wymianie doświadczeń  z innymi szkołami podczas warsztatów organizowanych przez niemieckiego partnera Siegmundsburger Haus Werraquelle, stale udoskonalają zarządzanie projektem. Umiejętności i doświadczenia zdobyte przy realizacji projektu Erasmus + 2015 oraz ogromne zainteresowanie uczniów wyjazdami na praktyki zaprocentowały udziałem  ZS Nr 4 w kolejnym projekcie unijnym PO WER zaplanowanym na  lata 2016/17 - 17/18.

Szkoła w programie:

HPV_1039-x401px.jpg

Artyści ziemi olkuskiej

Ważne Linki

Kontakt

Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Legionów Polskich 1
32-300 Olkusz
tel. (032) 643 04 60
tel/fax (032) 643 09 33

 

Sekretariat szkoły

  • Poniedziałek-Piątek: 10:00 - 15:00