slide 3

Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu

historia

 • Historia Szkoły

  W 1969 roku w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Olkuskiej Fabryce Naczyń Emaliowanych utworzono dwie klasy o specjalności: murarz-tynkarz i malarz budowlany. W rok później zorganizowano również w tej szkole dwa następne kierunki: monterski i sztukatorski. W takich warunkach pracowano przez trzy lata, kiedy to 1 września 1972 roku został oddany dla potrzeb Technikum Budowlanego i Zasadniczej Szkoły Budowlanej obiekt wzniesiony w latach 1971-1972 na Osiedlu Tysiąclecia w Olkuszu.

  Dyrektorem szkoły został dr Leszek Lenartowicz, a od września 1974 roku funkcję jego zastępcy pełniła mgr inż. Danuta Kaczkowska.

  Obok klas Zasadniczej Szkoły Budowlanej, które przeszły z Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Olkuskiej Fabryce Naczyń Emaliowanych, w nowym budynku otwarto 1 września 1972 roku dwie klasy Technikum Budowlanego o specjalności: dokumentacja budowlana i prefabrykacja oraz Technikum Budowlane dla Pracujących.

  Kolejnym dowodem rozwoju szkoły było utworzenie w 1973 roku dwuletniego Policealnego Studium Zawodowego, a od 1974 roku trzyletniego Technikum Budowlanego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Budowlanej oraz od 1975 roku Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących.

  Miarą wzrostu rangi i autorytetu było nadanie szkole we wrześniu 1973 roku imienia Komisji Edukacji Narodowej oraz ufundowanie sztandaru przez Olkuskie Przedsiębiorstwo Budowlane.

  Od 1976 roku szkoła przeżywa okres dynamicznego rozwoju. Znacznie wzbogaca się baza materialna szkoły, ulegają poprawie warunki pracy nauczycieli i uczniów. Zorganizowano szereg nowych pracowni, wybudowano nową bibliotekę, a także Izbę Pamięci Narodowej. Wraz z oddaniem do użytku budynku szkolnego powstał również internat dla 210 uczniów. W chwili obecnej po zmianach jakie zaszły budynek ten pełni funkcje "bursy międzyszkolnej".

  Zespół Szkół Budowlanych rozwinął szereg różnorodnych form współpracy z zakładami, a jedną z najbardziej wszechstronnych okazała się współpraca z Olkuskim Przedsiębiorstwem Budowlanym. W szkole działało także szereg organizacji młodzieżowych oraz kół zainteresowań.

  Uczniowie klas kończących wykonywali i stale wykonują prace dyplomowe na rzecz szkoły i środowiska.

  W 2002 roku szkoła przekształciła się w Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu.

 • Patron Szkoły

  Pierwsze ministerstwo oświaty w Europie, któremu podlegały wszystkie od akademii do szkół parafialnych uczelnie, z wyjątkiem Szkoły Rycerskiej.

  Została powołana do życia ustawą sejmową z dnia 14.X.1773 roku. Jej głównymi działaczami byli: Adam Kazimierz Czartoryski, Ignacy Potocki, Andrzej Zamoyski, a współpracownikami: Grzegorz Pirmowicz, Stanisław Konarski, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic. Celem KEN było wychowanie Polaka-obywatela, rozumnego, aktywnego członka społeczności, umiejącego wykorzystać praktycznie teoretyczną wiedzę dla wspólnego narodowego pożytku. W związku z tym podjęto akcję reformy oświaty przez organizację szkół świeckich opartych na nowych programach.

  Zorganizowano sieć szkół w oparciu o uniwersytety w Krakowie i Wilnie: wydziałowe (wojewódzkie) i podwydziałowe (powiatowe) oraz parafialne dla mieszczan i chłopów. Powołano Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych (1775), które opracowało długofalowy plan zaopatrzenia szkół w podręczniki dostosowane do nowego programu. Jako obowiązujący język wykładów wprowadzono język polski, rozbudowano badania matematyczno-przyrodnicze, kładziono nacisk na naukę historii Polski i wychowania obywatelskiego. W nauczaniu propagowano metody doświadczalne; w szkołach zakładano gabinety przyrodnicze, pracownie fizyczne i chemiczne.

  KEN istniała do połowy IV 1794 roku, jej działalność stanowiła jedną z największych osiągnięć kulturalnych Polski czasów oświecenia. Pod względem poziomu i organizacji szkolnictwa Polska znalazła się w czołówce krajów europejskich, jako pierwsza wcieliła w życie nowe idee pedagogiczne. Twórcą szkolnictwa zawodowego był m.in. Hugo Kołłątaj, który opracował plan rozbudowy szkół w całym kraju, stworzył podstawy ustaw KEN oraz skupił wokół siebie grono zwolenników reform. Kołłątajowi przyszedł z pomocą Stanisław Staszic - inicjator badań z zakresu geologii, założyciel kopalni węgla kamiennego w Dąbrowie Górniczej i szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach. Warto dodać, że Stanisław Staszic jako dyrektor generalny Wydziału Przemysłu Kunsztów przygotował plan rozbudowy Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, otworzył on nowocześnie zorganizowaną uczelnię - Collegium Nobilium i walczył o czystość języka polskiego ("O poprawie wad wymowy"). Jego działalność docenił król Stanisław August Poniatowski, na cześć Konarskiego kazał wybić medal z napisem: "SAPERE AUSO" ("Temu, który odważył się być mądrym").

Szkoła w programie:

HPV_1039-x401px.jpg

Artyści ziemi olkuskiej

Ważne Linki

Kontakt

Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Legionów Polskich 1
32-300 Olkusz
tel. (032) 643 04 60
tel/fax (032) 643 09 33

 

Sekretariat szkoły

 • Poniedziałek-Piątek: 10:00 - 15:00