slide 3

Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu

Patron Szkoły

włącz .

Pierwsze ministerstwo oświaty w Europie, któremu podlegały wszystkie od akademii do szkół parafialnych uczelnie, z wyjątkiem Szkoły Rycerskiej.

Została powołana do życia ustawą sejmową z dnia 14.X.1773 roku. Jej głównymi działaczami byli: Adam Kazimierz Czartoryski, Ignacy Potocki, Andrzej Zamoyski, a współpracownikami: Grzegorz Pirmowicz, Stanisław Konarski, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic. Celem KEN było wychowanie Polaka-obywatela, rozumnego, aktywnego członka społeczności, umiejącego wykorzystać praktycznie teoretyczną wiedzę dla wspólnego narodowego pożytku. W związku z tym podjęto akcję reformy oświaty przez organizację szkół świeckich opartych na nowych programach.

Zorganizowano sieć szkół w oparciu o uniwersytety w Krakowie i Wilnie: wydziałowe (wojewódzkie) i podwydziałowe (powiatowe) oraz parafialne dla mieszczan i chłopów. Powołano Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych (1775), które opracowało długofalowy plan zaopatrzenia szkół w podręczniki dostosowane do nowego programu. Jako obowiązujący język wykładów wprowadzono język polski, rozbudowano badania matematyczno-przyrodnicze, kładziono nacisk na naukę historii Polski i wychowania obywatelskiego. W nauczaniu propagowano metody doświadczalne; w szkołach zakładano gabinety przyrodnicze, pracownie fizyczne i chemiczne.

KEN istniała do połowy IV 1794 roku, jej działalność stanowiła jedną z największych osiągnięć kulturalnych Polski czasów oświecenia. Pod względem poziomu i organizacji szkolnictwa Polska znalazła się w czołówce krajów europejskich, jako pierwsza wcieliła w życie nowe idee pedagogiczne. Twórcą szkolnictwa zawodowego był m.in. Hugo Kołłątaj, który opracował plan rozbudowy szkół w całym kraju, stworzył podstawy ustaw KEN oraz skupił wokół siebie grono zwolenników reform. Kołłątajowi przyszedł z pomocą Stanisław Staszic - inicjator badań z zakresu geologii, założyciel kopalni węgla kamiennego w Dąbrowie Górniczej i szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach. Warto dodać, że Stanisław Staszic jako dyrektor generalny Wydziału Przemysłu Kunsztów przygotował plan rozbudowy Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, otworzył on nowocześnie zorganizowaną uczelnię - Collegium Nobilium i walczył o czystość języka polskiego ("O poprawie wad wymowy"). Jego działalność docenił król Stanisław August Poniatowski, na cześć Konarskiego kazał wybić medal z napisem: "SAPERE AUSO" ("Temu, który odważył się być mądrym").

Ważne Linki

Kontakt

Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej

ul. Legionów Polskich 1
32-300 Olkusz
tel. (032) 643 04 60
tel/fax (032) 643 09 33

 

Sekretariat szkoły

  • Poniedziałek-Piątek: 10:00 - 15:00